top of page

Sietse Isings
hij/hem

Sietse is geboren in Rotterdam en heeft in zijn jeugd een tijd in Wageningen gewoond. Zelf behoort hij tot de LHBTQIA+ gemeenschap en heeft hier niet altijd een makkelijke tijd in gehad. Binnen het onderwijs heeft Sietse af en toe veiligheid gemist, een rolmodel of kennis over deze onderwerpen. Dit is uiteindelijk dan ook de drijfveer geworden om Queer Academy op te zetten. Hoe kunnen wij, als docenten, meer veiligheid creëren voor onze leerlingen? Kennis over deze onderwerpen speelt daarbij een belangrijke rol. Sietse merkt dat er veel vragen zijn onder docenten rondom de LHBTQIA+ thematiek, maar die informatie ligt niet altijd voor het oprapen. Hier wil hij dan ook verandering in brengen, met Queer Academy wil hij een steentje bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Sietse heeft zelf illustratie gestudeerd aan St. Joost te Den Bosch. Enige tijd hierna is hij de verkorte deeltijdopleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving gaan volgen aan Willem de Kooning Academie. Sietse heeft daarom een achtergrond in de kunsteducatie. Kunsteducatie wordt dan ook ingezet in sommige workshops en voorlichtingen van Queer Academy. Kunst kan namelijk iets ontwapend hebben, empathie opwekken. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Echter, zal niet alles in Queer Academy een vertaalslag hebben naar kunsteducatie.

Sietse staat altijd open voor een gesprek wanneer er vragen zijn over LHBTQIA+ gerelateerde onderwerpen. Hij nodigt je dan ook uit om gerust een mail te sturen wanneer er vragen zijn.

Stuur gerust een mail naar Sietse Isings

  • LinkedIn
IMG_7283_edited_edited.jpg

Contact

Neem gerust contact op!

bottom of page